Tukleky

Tukleky jsou malebná víska, jejíž historické jádro se v roce 1995 zapsalo na seznam vesnických památkových zón. Tukleky jsou výjimečné dochovanými lidovými stavbami, které jsou v perfektním stavu.

Na návsi obce Tukleky stojí kaplička zasvěcená Nejsvětější Trojici. Nalevo od kapličky je pomník padlým vojínům obce Tukleky za první světové války. Opodál uvidíte malý rybníček, u kterého můžete posedět na lavičce. Když se vydáte podél rybníčku na návsi boční uličkou podél růžové chaloupky, dojdete k dalším lidovým stavbám a studni. 

Při návštěvě obce vás na první pohled zaujme několik zemědělských stavení. Ať již budete obdivovat dům s číslem popisným 19 s jeho malou soškou ve štítu, nebo venkovskou usedlost, také s malou soškou ve štítu s číslem popisným 4, budete si připadat jako v době dávno minulé. Nebude to však jen historickými stavbami místní obce, bude to i tím, že obec je stranou od hlavní silnice a moc aut tudy neprojede. Tukleky jsou proto další malebnou vískou nedaleko Písku, kterou si užijete v naprostém klidu a bez davů turistů.